Nasza oferta

Zakres naszej działalności obejmuje:

  • projekty robót  na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż kopalin;
  • dokumentacje geologiczne w kat C1 określające zasoby kopalin;
  • określanie właściwości i przydatności kopaliny do wykorzystania;
  • projekty zagospodarowania złoża;
  • plany ruchu zakładu górniczego;
  • wnioski o uzyskanie koncesji na wydobycie kopaliny;
  • operaty ewidencyjne i rozliczeniowe;
  • plany ruchu likwidowanych zakładów górniczych;
  • projekty rekultywacji wyrobisk, terenów i obszarów górniczych.


Kładziemy szczególny nacisk na terminowość realizacji naszych usługi i skracanie do minimum czasu niezbędnego do uruchomienia eksploatacji. Z racji tego świadczymy pomoc w zakresie uzyskania  wszystkich potrzebnych decyzji oraz kompletowania niezbędnych dokumentów.