Realizacje

W dokonaniach firmy znajdują się dokumentacje otwarcia złóż:

 • Wymysłowo AM 3
 • Wymysłowo AM 4
 • Wymysłowo AM 5
 • Ćwierdzin MA IV

W dokonaniach firmy znajdują się dokumentacje zamknięcia złóż:

 • Wymysłowo AM 
 • Mielnica III
 • Mielnica VI

Ponadto w realizacjach znajduja się otwarcia złóż kruszyw naturalnych:

 • Zieleniew
 • Kuźnica Czarnkowska
 • Dęby Szlacheckie

oraz zamknięcia złóż:

 • Leśniewo pole A i B